Open-source learning platform on upcycling fashion design

CHIC & CRAFT

Chic&Craft je on-line trening, posebej oblikovan za ljudi s težavami v duševnem zdravju, katerega namen je ponovna uporaba in recikliranje t.i. second-hand oblačil in odpadnih materialov za ustvarjanje unikatne evropske modne znamke, kjer rokodelski dizajn in originalne kreacije igrajo ključno vlogo.

Rokodelstvo je terapevtska aktivnost; skozi ročna dela se lahko posamezniki izrazijo v varnem okolju, kar je morda enostavneje kot verbalno izražanje notranjih občutkov. Izhajajoč iz razumevanja sveta na tak način, smo oblikovali skupek modulov za usposabljanje, ki vključujejo najpogosteje uporabljene tehnike modnega oblikovanja, kreativne ideje za implementacijo slednjih v skupini in vaje za opolnomočenje, ki temeljijo na medvrstniški podpori za učenje transverzalnih spretnosti kot so: komunikacija, timsko delo, samozavest, vodenje in koncentracija.

Približno 50 ljudi z resnimi in dlje časa trajajočimi težavami v duševnem zdravju se je šest mesecev usposabljalo v petih različnih pilotnih izkušnjah v Španiji, Sloveniji, Nemčiji in Litvi. Deset trenerjev iz omenjenih držav je imelo neposredno izkušnjo usposabljanja na intenzivnem treningu v Španiji, vključeni pa so bili tudi v testno izkušnjo prej omenjenega usposabljanja.
Povratne informacije izkušenj vseh so bile zelo uporabne za izboljšanje kakovosti učnih materialov. Upamo, da bodo slednji navdihnili druge organizacije, da bodo omenjeno izkušnjo preizkusile tudi same, da bi pozitivne učinke tovrstnih znanj lahko občutili ljudje drugod po Evropi.

Nekateri izdelki so se prodali na različnih sejmih, v partnerskih organizacijah, odprle pa so se tudi t.i. pop-up trgovine, kjer so bili predstavljeni vsi izdelki, ki so jih zmogli pripraviti posamezniki z nevšečnostmi v duševnem zdravju. Vse te aktivnosti niso predstavljale samo poslovno priložnost ampak so delovale tudi kot zabavne in pozitivne intervencije v smislu boja proti stigmatizaciji, ki skupnosti pokažejo potencial, kreativnost in dragocene spretnosti, ki jih imajo posamezniki s težavami v duševnem zdravju.
Chic&Craft je eksplozivna mešanica kreativnosti, domišljije, umetniškega izražanja, odgovornosti, okrevanja, komunikacije, timskega dela, samostojnosti in podjetnosti. Njihove roke, pripravljenost za učenje in delo skupaj z nekoliko podpore je vse, kar potrebujejo za spremembe v osebnem življenju.