Open-source learning platform on upcycling fashion design

PRIROČNIK VZAJEMNEGA UČENJA

Kdo bi lahko razumel vaše strahove, sanje ali skrbi bolje kot vi sami? Kdo vam lahko izreče tisto kar bi želeli slišati takrat ko to potrebujete? Kdo vam omogoči zadosti prostora takrat ko želite biti sami s seboj? Kdo vam lahko da upanje, ko ste zgrešili smer? V večini primerov se odgovor glasi: »nekdo, ki je doživel/doživlja podobno situacijo kot je vaša«. To je vzajemno učenje ali vrstniška podpora.
S pojmom vzajemna podpora opisujemo proces vzajemnega posredovanja znanj, izkušenj, čustvene, socialne in praktične pomoči ter čustvenega opolnomočenja pri ljudeh z enakim statusom, npr. med učenci, ki so skupaj koristniki enakih storitev. Vzajemna podpora se od drugih načinov podpore razlikuje v tem, da je vir podpore nekdo, ki je glede na temeljne okoliščine oziroma poteze podoben samemu prejemniku pomoči, zaradi česar je njuno razmerje enakovredno in ne neuravnoteženo kot npr. v primeru strokovnjaka in njegovega klienta.
Omenjena filozofija se je izkazala za zelo uspešen in inovativen način dela na področju težav v duševnem zdravju (npr. evropski projekt “Medsebojna pomoč” /oz. “Peer to Peer”/ je dokaz, da gre za izjemno učinkovit model pomoči pri okrevanju, ki znatno zmanjšuje potrebo po hospitalizaciji bolnikov). Ljudje z enako boleznijo namreč veliko lažje posredujejo svoje znanje in izkušnje ljudem, ki so se znašli v podobni situaciji. Včasih je za psihiatre, psihologe in drugo zdravstveno osebje zelo težko podoživljati ali si predstavljati občutja svojih varovancev, medtem ko je za nekoga, ki se je s podobnimi okoliščinami že soočil (tj. ‘peer supporter’), to nekaj najbolj naravnega. Zato je kombinacija praktičnih in strokovnih izkušenj gotovo tisti način, ki bi ga kazalo najbolj dodelati in raziskati.
V projektu Chic & Craft smo zato oblikovali majhne skupine vzajemne pomoči (po eno v vsakem pilotnem poskusu), s predhodnimi izkušnjami v oblikovanju ali šivanju ali samo z izraženim interesom za Chic&Craft usposabljanje. Te skupine so nato preostalim soudeležencem pomagale pri implementaciji usposabljanja v modnem oblikovanju. Te izkušnje so bile resnično pozitivne; t.i. peer mentorji oz. pomočniki so delovali kot referenčne osebe, model, navdih in kot močan element motivacije za nadaljevanje usposabljanja v modnem oblikovanju.
Ob kliku na spodnji povezavi boste izvedeli več o vzajemnem učenju in podpori ter njunemu udejanjanju v času Chic&Craft usposabljanja v modnem oblikovanju.

NALOŽI METODOLOŠKE SMERNICE S SPLETA

                                 I. VODENJE                                      II. KOMUNIKACIJA                              III. SAMOZAVEST 

                                                     

                            IV. KONCENTRACIJA                               V. MOTIVACIJA                                  VI. TIMSKO DELO